Status #2666

Obudziła się we mnie kilka dni temu niespotykana wrażliwość. Ciągnie [...]


Andrychów, małopolskie
via Prepare For Change
Obudziła się we mnie kilka dni temu niespotykana wrażliwość. Ciągnie mnie w jej kierunku i nie wiem czym to jest spowodowane i nie wiem gdzie mnie to zaprowadzi.

Więź ta bardzo silna, wręcz nie do opisania. Czuję jak wciąga mnie bezpowrotnie do środka. Wrażliwość ta dotyczy wszystkiego co żywe i martwe. Wszystkiego co pod i ponad.

Nie potrafię jej opisać słowami, ale oddałbym dla niej wszystko co tylko mogę. Oddałbym w jej ręce wszystko i nie potrafię tego objąć umysłem. Oszalałem czy zacząłem się budzić w czymś czego nie rozumiem?
Sunday 18 October 2015, 13:09:42
Energy Kool
ggl translate:She awoke in me a few days ago an unprecedented sensitivity. She pulls me toward her and do not know what it is due and do not know where it will lead me.

This bond is very strong, almost indescribable. I feel like pulling me forever inside. Sensitivity affects everything living and dead. Everything under and over.

I can not describe it in words, but I would give her everything that I can. I would trade in her hands everything and I can not embrace mind. Crazy if I started to wake up in something you do not understand?
Sunday 18 October 2015, 13:24:12
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The Full Circle Project
The Full Circle Project is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap